Życie codzienne

W galerii znajdują się zdjęcia obrazujące życie codzienne miasta. Wyszczególnione zostały również podgalerie z fotografiami dotyczącymi wrocławskiego ZOO, handlu, rekreacji oraz powodzi z 1997 roku.