Postępowanie dotyczące zamówienia dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Znak sprawy: ZP/ZO/8/2014/DAiO.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" informuje o zamiarze dokonania zamówienie  dostawy sprzętu i oprogramowania 
komputerowego
, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Zainteresowani oferenci mogą składać oferty do 16 grudnia 2014 roku na adres e-mail : gmakuch@pamieciprzyszlosc.pl.
Pytania dotyczące ogłoszenia prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail.
treść specyfikacji zapytania w formacie pdf