Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.). Znak sprawy: ZP/ZO/7/2014/DAiO. 

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" informuje o udzieleniu zamówienia na: organizację wystawy pod roboczym tytułem:
"W chrześcijańskim duchu...Rola Kościoła katolickiego w pojednaniu polsko-niemieckim" autorstwa Roberta Żurka
.
Informacja o zawarciu umowy w formacie pdf.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" informuje o udzielanym zamówieniu na: organizację wystawy pod roboczym 
tytułem: „W chrześcijańskim duchu… Rola Kościoła katolickiego w pojednaniu polsko-niemieckim” autorstwa 
Roberta Żurka.

Znak sprawy: ZP/ZO/7/2014/DAiO.
treść ogłoszenia w formacie pdf