Postępowanie na: zakup od Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” licencji na jednorazowy druk zeszytu komiksowego: „Wrocław. Komiksowy przewodnik”. Znak sprawy: ZP/ZO/6/2014/DAiO.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: zakup od Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” licencji na jednorazowy druk zeszytu komiksowego: „Wrocław. Komiksowy przewodnik”. Znak sprawy: ZP/ZO/6/2014/DAiO.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza do składania ofert na: zakup od Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” licencji na jednorazowy druk zeszytu komiksowego: „Wrocław. Komiksowy przewodnik”.
Znak sprawy: ZP/ZO/6/2014/DAiO

Załączniki do postępowania:
1. zaproszenie do składania ofert 08.08.2014r.
2. załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert_wzór oferty.
3. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert_wzór umowy licencyjnej.
4. Załącznik nr 1 do Umowy licencyjnej (!aktualny, poprawiony 11.08.2014 r.)
5. Załącznik nr 1 do Umowy licencyjnej
 (nieaktualny)