Postępowanie na: zakup od Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” licencji na jednorazowy
druk II wydania albumu: „Z piłkarskim Śląskiem przez lata...Historia WKS Śląsk Wrocław 1947-2012”. Znak sprawy: ZP/ZO/5/2014/DAiO

W związku z faktem, że do dnia 01.08.2014 r. do godz. 16:00 do siedziby Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” nie wpłynęła żadna oferta na zakup od Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” licencji na: jednorazowy druk II wydania albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata...Historia WKS Śląsk Wrocław 1947-2012” unieważnia się postępowanie nr: ZP/ZO/5/2014/DAiO.
unieważnienie w formacie pdf 

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza do składania ofert na: zakup od Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” licencji na jednorazowy druk II wydania albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata...Historia WKS Śląsk Wrocław 1947-2012”.

Znak sprawy: ZP/ZO/5/2014/DAiO

Załączniki do postępowania:
1. zaproszenie do składania ofert 25.07.2014r.
2. załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert_wzór oferty.
3. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert_wzór umowy licencyjnej.
4. Załącznik nr 1 do Umowy licencyjnej.
5. Załącznik nr 2 do Umowy licencyjnej.
6. Załącznik nr 3 do Umowy licencyjnej.