Postępowanie dotyczące organizacji III edycji projektu "Hard as a ROCK- Twardzi jak skała". Znak sprawy: ZP/ZO/3/2014/DAiO.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: organizację III edycji projektu "Hard as a ROCK- Twardzi jak skała". Znak sprawy: ZP/ZO/3/2014/DAiO.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" informuje, iż do dnia 07.07.2014 r. do godz. 9.00 wpłynęła tylko jedna oferta na: organizację III edycji projektu "Hard as a ROCK- Twardzi jak skała" w związku z tym, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2014r do godz. 9.00. Znak sprawy: ZP/ZO/3/2014/DAiO

Załączniki do postępowania:
1. przedłużenie zaproszenia do składania ofert.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza do składania ofert na: organizację III edycji projektu "Hard as a ROCK- Twardzi jak skała". Znak sprawy: ZP/ZO/3/2014/DAiO.

Załączniki do postępowania:
1. zaproszenie do składania ofert 01.07.2014r.