Postępowanie dotyczące partnerstwa przy organizacji pokazu wystawy „Pociąg do historii”
(III edycja). Znak sprawy: ZP/ZO/2/2014/DAiO. 


Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza do składania
propozycji dotyczących partnerstwa przy organizacji pokazu wystawy „Pociąg do historii” (III edycja).
Znak sprawy: ZP/ZO/2/2014/DAiO.
treść ogłoszenia w formacie pdf