Postępowanie na usługę: organizacja koncertu: wROCK for Freedom - Dzień Niepodległości. Znak sprawy: ZP/WR/2/2014/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: organizacja koncertu: wROCK for Freedom - Dzień Niepodległości. Z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.2014r. Numer ogłoszenia: 163325 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę: organizacja koncertu: wROCK for Freedom- Dzień Niepodległości  z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.2014r. Numer ogłoszenia 158357 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: Organizacja koncertu: wROCK for Freedom - Dzień Niepodległości. Z okazji 96. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11.11.2014r. Numer ogłoszenia: 163325 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014