Postępowanie na usługę: organizacja projektu artystycznego wROCK for Freedom -edycja 2014. Znak sprawy: ZP/WR/1/2014/DAiO.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę: organizacja projektu artystycznego wROCK for Freedom -edycja 2014. Numer ogłoszenia: 9001 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014. 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w formacie pdf.

Projekt obejmuje realizację wydarzenia artystycznego, przygotowywanego według autorskiego scenariusza, które 
towarzyszą wrocławskim obchodom rocznic ważnych dla historii polskiej wolności. Cykl jest realizowany od 2007 r. W 
edycji 2014 wROCK for Freedom związany będzie z XXXIV rocznicą powstania NSZZ Solidarność, a także XXV rocznicą 
przemian wolnościowych w 1989 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: organizacja projektu artystycznego wROCK for Freedom
-edycja 2014.
 
Numer ogłoszenia: 15149 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf.