Postępowanie na usługę: organizacja projektu artystycznego „wRock for freedom” – edycja 2013. Znak sprawy: ZP/WR/1/2013/DAiO. 

Projekt   obejmuje realizację cyklu okolicznościowych wydarzeń artystycznych (koncertów rockowych), przygotowywanych według autorskiego scenariusza, które towarzyszą wrocławskim obchodom rocznic ważnych dla historii polskiej wolności. W 2013 roku projekt „wRock for freedom” obejmie m.in. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz  XXXII rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Numer ogłoszenia: 56560 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: organizacja projektu artystycznego wROCK for Freedom - edycja 2013.
Numer ogłoszenia: 68278 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013