Postępowanie na: druk i dostawę nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943”
(wersja angielskojęzyczna), w 
roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/6/2014/DAiO.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/6/2014/DAiO. Numer ogłoszenia: 227437 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/6/2014/DAiO.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawę nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „Odwet. Breslau 1943” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/6/2014/DAiO. Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania, zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z nr 210931-2014 w dniu 06.10.2014r.

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw
ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf

1. Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/6/2014/DAiO z dnia 09.10.2014r.
Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu:
W dniu 08.10.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy, na które, działając na  podstawie art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym.
pytania i odpowiedzi w formacie cz.1. pdf.

2. Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/6/2014/DAiO z dnia 09.10.2014r. 
Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu:
W dniu 09.10.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy, na które, działając na  podstawie art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym.
pytania i odpowiedzi w formacie cz.2 pdf.