Postępowanie na usługę: druk i dostawa książki „Stabilizacja polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i Południowych”. 
Znak sprawy: ZP/PN/5/2013/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa książki „Stabilizacja polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i Południowych”, w nakładzie 400 szt. 

Znak sprawy: ZP/PN/5/2013/DAiO. Numer ogłoszenia: 2204925 - 2013; zamieszczono w dniu: 22.10.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa książki „Stabilizacja polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i Południowych”, w nakładzie 400 szt. 
Znak sprawy ZP/PN/5/2013/DAiO. 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa książki „Stabilizacja polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i Południowych”,  w nakładzie 400 szt.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/5/2013/DAiO na usługę:  druk i dostawa książki „Stabilizacja polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i Południowych”,  w nakładzie 400 szt.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa książki „Stabilizacja polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich i Południowych”,  w nakładzie 400 szt.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:200279 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013

SIWZ

 zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 projekt umowy

zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1

zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1

zał. nr 6 wykaz dostaw