Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: druk i dostawę rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 1/2011), w nakładzie 300 szt. Znak sprawy ZP/PN/5/2011/DW.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym usługę: druk i dostawę rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 1/2011), w nakładzie 300 szt. Znak sprawy ZP/PN/5/2011/DW
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/5/2011/DW na usługę:druk i dostawa Rocznika pt. "WROCŁAWSKI ROCZNIK HISTORII MÓWIONEJ" (NR 1/2011)

Pytania i odpowiedzi do przetargu na usługę: druk i dostawę rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 1/2011), w nakładzie 300 szt. Znak sprawy ZP/PN/5/2011/DW

Wrocław, dnia 30.11.2011r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/5/2011/DW
Dotyczy: przetargu na usługę: druk i dostawę rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 1/2011), w nakładzie 300 szt. Znak sprawy ZP/PN/5/2011/DW

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które, działając na podstawie art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
Czy istnieje możliwość zastosowania pomniejszonego formatu B5 tj. 165 mm x 240 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie takiego formatu.

Grzegorz Majcher - Kierownik Działu Wykonawczego
Wrocław, dnia 30.11.2011r.

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja załącznika nr 2 dot. postępowania nr ZP/PN/5/2011/DW

Dotyczy: przetargu na usługę: druk i dostawę rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 1/2011), w nakładzie 300 szt. Znak sprawy ZP/PN/5/2011/DW

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wprowadza następujące zmiany do SIWZ:
W załączniku nr 2 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna jest :

2. Format: B5 (176mm x 250mm),

modyfikuje się na:

2. Format: (170mm x 240mm),

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są integralną częścią SIWZ i należy je traktować jako obowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W załączniku do pobrania zmodyfikowany załącznik nr 2.

Grzegorz Majcher - Kierownik Działu Wykonawczego

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie.doc 36,50 kB

29/11/2011

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa rocznika
pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 1/2011), w nakładzie 300 szt.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia 401298 –2011 z dnia 29.11.2011r.

Opip - siwz druk i dostawa RHM.doc 327,50 kB

Załącznik nr1 do SIWZ formularz ofertowy.doc 82,50 kB

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc 36,00 kB

Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy.doc 120,00 kB

Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie z art 22 ust 1.doc 100,00 kB

Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie z art 24 ust 1.doc 72,00 kB

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych usług.doc 213,00 kB