Postępowanie na usługędruk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" pn. "Na Pamięć", w roku 2013. Znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka Pamięć i Przyszłość pn. Na Pamięć, w roku 2013. Znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO. Numer ogłoszenia: 161236 - 2013; zamieszczono w dniu: 23.04.2013r.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 16.04.2013r. w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” pn. „Na Pamięć”, w roku 2013.
Znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO.

Informujemy o odstąpieniu w dniu 16.04.2013r. od podpisania umowy na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość” pn. „Na Pamięć”, w roku 2013- znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO firmy Invest-Druk Renata Barcińska, 02-054 Warszawa, ul. Dantyszka 2/1.
Pismo Wykonawcy.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 12.04.2013r.  w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość” pn. „Na Pamięć”, w roku 2013, w nakładzie 1 500 szt. za jeden numer, łącznie 6 000 szt. za cztery numery. Znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO

Informujemy o odstąpieniu w dniu 12.04.2013r. od podpisania umowy na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość” pn. „Na Pamięć”, w roku 2013- znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO firmy Expol P.Rybiński, J.Dąbek sp.j. 87-800 Włocławek, ul.Brzeska 4
Pismo Wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość” pn. „Na Pamięć”, w roku 2013, w nakładzie 1 500 szt. za jeden numer, łącznie 6 000 szt. za cztery numery.  Znak sprawy: ZP/PN/4/2013/DAiO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/4/2013/DAiO na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość”  pn. „Na Pamięć”, w roku 2013
w nakładzie 1 500 szt. za jeden numer, łącznie 6 000 szt. za cztery numery.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość”  pn. „Na Pamięć”, w roku 2013,
w nakładzie 1 500 szt. za jeden numer, łącznie 6 000 szt. za cztery numery.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 103762 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013.


SIWZ

zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw

Pytania i odpowiedzi do przetargu:
Usługa: druk i dostawa czterech numerów biuletynu informacyjnego Ośrodka  „Pamięć i Przyszłość”  pn. „Na Pamięć”, w roku 2013.Wrocław, dnia 18.03.2013r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/4/2013/DAiO
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które, działając na podstawie art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym:

1. Czy 1000 szt. wydrukowanych egzemplarzy może być zapakowane do wysyłki
w papierowe koperty?

Odpowiedź:
ad.1. Na pytanie Wykonawcy, czy  1000 szt. wydrukowanych egzemplarzy może być zapakowane do wysyłki w papierowe koperty, zamawiający odpowiada, że 1000 szt. wydrukowanych egzemplarzy ma być zaworeczkowane w folię.


Grzegorz Majcher - Kierownik Administracyjny