Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: druk i dostawa książki druk i dostawę książki "Materiały dla nauczycieli 2. Radosne Obchody Święta Niepodległości" w nakładzie 800 szt. Znak sprawy: ZP/PN/4/2011/DW.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- ZP/PN/4/2011/DW
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

28/11/2011

Druk i dostawa książki druk i dostawę książki "Materiały dla nauczycieli 2. Radosne Obchody Święta Niepodległości" w nakładzie 800 szt.
Numer ogłoszenia: 400438 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011