Postępowanie na usługę: druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem
przez lata…….”, w roku 2013. Znak sprawy ZP/PN/3/2013/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata…….”,w roku 2013. Znak sprawy ZP/PN/3/2013/DAiO. Numer ogłoszenia: 106760 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata…….”, w roku 2013.
Znak sprawy ZP/PN/3/2013/DAiO.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata…….”, w roku 2013. Znak sprawy ZP/PN/3/2013/DAiO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/3/2013/DAiO na usługę:  druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata……. ”, w roku 2013.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata……. ”, w roku 2013.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
62338 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013


SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu:
Druk i dostawa 500 egz. albumu „Z piłkarskim Śląskiem przez lata……. ”, w roku 2013.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/3/2013/DAiO:

1. Czy format książki po oprawieniu ma mieć wymiary 240X300 mm?
- Nie, są to wymiary wewnętrznej części albumu. 
2. W wymiarach podanym przez Państwa "240X300 mm", który z tych wymiarów to grzbiet pozycji?
- 300 mm jest linią grzbietu. Orientacja - pion.