Postępowanie na: druk i dostawę książki „Fredro- Świadek Historii”.
Znak sprawy: ZP/PN/2/2011/DW.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na: druk i dostawę książki „Fredro- Świadek Historii”.