Postępowanie na druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/1/2014/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę:  druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu 1241 (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu 1241 (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014. Numer ogłoszenia: 21849 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014.  Znak sprawy: ZP/PN/1/2014/DAiO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/1/2014/DAiO na usługę:
druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014. Numer ogłoszenia:  5477-2014 z dnia 09.01.2014r.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  5477-2014 z dnia 09.01.2014r.

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw
ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:
druk i dostawa nakładu 800 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja polskojęzyczna) oraz nakładu 200 szt. zeszytu komiksu „1241” (wersja angielskojęzyczna), w roku 2014.

Zainteresowani Wykonawcy:
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/1/2014/DAiO:

Pytanie: Czy wersje językowe różnią się tylko czarnym tekstem – czy chodzi o wymianę tylko czarnej płyty?
Odpowiedź: Nie, wersje językowe różnią się w całym rozbarwieniu CMYK.