Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy

Książka "Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy"  zawiera materiały z konferencji naukowej zorganizowanej we Wrocławiu w maju 2010 roku.

S30C-112010213311.jpg

Tom prezentuje współczesny stan badań na temat zjawisk historycznych, kulturowych, społecznych i religijnych na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Publikacja staje się więc podstawą do myśli programowej instytucji muzealnej ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii tych terenów w dziejach Polski i Europy.

red. dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”/Instytut Historyczny UWr.) i prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny UWr.).