Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej

OK_ADKA_SPORT.jpgKolejny tom z serii „Konferencje Ośrodka Pamięć i Przyszłość” dotyczy sportu na poniemieckich ziemiach przyłączonych po II wojnie światowej do Polski. Publikacja ukazuje różnorodne podejście do tej tematyki badawczej, dzięki temu, że w konferencji wzięły udział osoby reprezentujące różne dziedziny nauki.

Na książkę składa się 18 referatów, które zwracają uwagę na wiele aspektów związanych ze sportem. Oprócz historii rozwoju kultury fizycznej, tego jak organizowały się struktury sportowe, referenci prezentowali m.in. jak wyglądało ówczesne dziennikarstwo sportowe czy też co brano pod uwagę w trakcie dyskusji o sporcie i sportowcach w środkach masowego przekazu. Interesujące jest jak w nowej rzeczywistości politycznej, stalinizacja i nasycenie propagandą dotyczyło także każdej dziedziny sportowej. W swych rozważaniach pochylono się również nad sposobem w jaki poradzono sobie z dylematami wobec zaadaptowania poniemieckiego dziedzictwa, jak przyswojono niemiecki dorobek w zakresie sportu.

Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, pod red. Jarosława Maliniaka, Piotra Sroki, Grzegorza Straucholda, Wrocław 2014, ss. 315.

Cena: 25 zł (książka do kupienia w sklepie na allegro.pl)

Spis treści

Wstęp