Powróć do wszystkich wystaw Zabytki Kresów

zabytki_kres_w_1.jpgOśrodek „Pamięć i Przyszłość” we współpracy z wydawnictwem Arkady przygotował plenerową wystawę „Zabytki Kresów” autorstwa Mirka i Magdy Osip-Pokrywka. Ekspozycja prezentowana będzie od 15 do 30 czerwca 2015 r. przy ul. Kuźniczej we Wrocławiu (naprzeciw banku BZWBK). Ekspozycja jest elementem wydarzeń związanych z tegorocznymi obchodami Święta Wrocławia.

Na 30 planszach zostaną zaprezentowane zdjęcia autorstwa Mirka i Magdy Osip-Pokrywka Przedstawiają one stan wybranych obiektów architektonicznych z terenów obecnej Ukrainy, stanowiących polskie dziedzictwo kulturowe. Prezentowane na niej miejsca i obiekty sięgają rodowodem czasów, gdy na ziemiach tych funkcjonowała jeszcze polska administracja. Ich dzisiejszy stan jest zróżnicowany. Są takie, po których nie ma już śladu, a wiele pozostaje w postępującej ruinie. Spora część tych, które ocalały, zmieniła bezpowrotnie swój charakter i przeznaczenie. Są wreszcie takie, które po latach zapomnienia przywrócono do pierwotnej funkcji i stopniowo nabierają na nowo piękna i blasku.

Autorami wystawy są Mirek i Magda Osip-Pokrywka – badacze i podróżnicy, którzy od kilku lat zajmują się dokumentowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich. Podróżują po świecie i publikują materiały o ciekawych miejscach, krajach i kulturach w magazynach podróżniczych, pismach popularnonaukowych i periodykach krajoznawczych. Wspólnie wydali też kilka przewodników turystycznych. W podróż po zachodniej Ukrainie wybrali się z zamiarem odwiedzenia rodzinnych stron, a zainspirowani bogactwem sentymentalnych więzi wracali tam niejeden raz.

Intencją autorów wystawy jest zaprezentowanie miejsc i obiektów stosunkowo mniej znanych szerszej publiczności i w większości omijanych przez utarte szlaki kresowych wycieczek.

zabytki_kres_w_2.jpg

Przedstawione na wystawie prace w większości zostały opublikowane w albumie Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich , który ukazał się nakładem wydawnictwa Arkady (Warszawa 2014). We wspomnianym albumie opisano zabytki położone na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, znajdujące się obecnie w granicach Ukrainy. Autorzy omawiają poszczególne obiekty według podziału na cztery krainy historyczne: Podole, Pokucie, Wołyń i ziemię lwowską. Zamieszczone w książce informacje odzwierciedlają aktualny stan wiedzy na temat kościołów, zespołów klasztornych, pałaców, zamków, staromiejskiej zabudowy, mostów i cmentarzy. Całość zawiera 160 haseł, w których udokumentowano ponad 500 zabytków, 50 rzutów obiektów architektonicznych oraz ponad 600 kolorowych zdjęć wykonanych latem 2012 roku.

Organizatorzy wystawy:
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Miasto Wrocław, Wydawnictwo Arkady

Autorzy wystawy:
Mirek i Magda Osip-Pokrywka

Opracowanie graficzne:
Layoutexpress.pl

Koordynator projektu:
Joanna Kacprzak, Wojciech Bednarski

Redakcja:
Katarzyna Uczkiewicz

Korekta:
Stanisława Trela

Przekład tekstów na jęz. angielski:
Zuzanna Sikora

Na wystawie wykorzystano zdjęcia:
Mirka i Magdy Osip-Pokrywka


Powróć do wszystkich wystaw