Powróć do wszystkich aktualności Wystawa Romera

 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza na plenerową wystawę poświęconą wybitnemu wrocławskiemu fotografowi – Witoldowi Romerowi. Wystawa prezentowana będzie w dniach 31 lipca – 14 sierpnia na Wrocławskim Rynku koło pręgierza. Autorami ekspozycji są Barbara Romer i Adama Sobota. 
Biograficzna wystawa pt.: „Witold Romer – naukowiec i artysta” ukazuje zainteresowania naukowe i artystyczne wrocławskiego fotografa i chemika oraz osoby i miejsca związane z historią jego życia. Na ekspozycji prezentowanych jest ok. 70 zdjęć wybranych z archiwum prywatnego Barbary Romer. Zdjęcia prezentowane na wystawie zostały odtworzone ze szklanych negatywów. Duża część z nich nigdy wcześniej nie była prezentowana. Kolekcją zdjęć opiekuję się wnuczka Witolda Romera - Barbara Romer, która odnalazła zbiór negatywów w zapieczętowanych skrzyniach na strychu rodzinnego domu. Prezentowany zbiór fotografii stanowi tylko część spuścizny po Witoldzie Romerze. W archiwum rodzinnym znajduje się około 1000 negatywów szklanych i ponad 3000 negatywów celuloidowych, na których uwiecznione zostały m.in. pejzaże tatrzańskie, powojenna architektura  Dolnego Śląska oraz zdjęcia rodzinne. 
Witold Romer urodził się w 1900 r. we Lwowie, gdzie w 1923 r. otrzymał dyplom inżyniera na wydziale chemii technicznej. Był synem Eugeniusza Romera – znanego geografa i kartografa. Od 1932 r. kierował Instytutem Fotografii Politechniki Lwowskiej i stał się znany z badań w dziedzinie fotochemii.  Prace artystyczne wystawiał od 1926 r., gdy został członkiem Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a sprawując funkcje w jego zarządzie założył tam w 1937 r. sekcję filmową. Zajmował się też fotografią lotniczą oraz inicjował wydawnictwa krajoznawcze. Jego najbardziej znanym osiągnięciem w dziedzinie fotografii było opracowanie w 1931 r. tono-rozdzielczej techniki izohelii. Był to również efekt jego prac nad drukiem map hipsometrycznych (w 1937 r. jego metoda druku, tzw. kartochromia, uzyskała Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu). Po wybuchu II wojny światowej i klęsce kampanii wrześniowej wstąpił do Armii Polskiej. Następnie przedostał się do Francji, a później do Wielkiej Brytanii. W latach 1941–42 pracował w laboratorium badawczym firmy Kodak. Zajmował się również fotografią lotniczą dla celów wojskowych. W 1946 powrócił do Polski i osiadł we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej zorganizował Katedrę Fototechniki, którą kierował aż do śmierci w 1967 r., W trakcie swojej działalności naukowej i artystycznej otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi za działalność fotograficzną w 1939 i nagrodę EFIAP w 1956.
Wystawa „Witold Romer – naukowiec i artysta” jest częścią projektu i zapowiedzią wystawy „7 cudów Dolnego Śląska”, która swoją premierę będzie miała w lutym 2016 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy na plenerową wystawę poświęconą wybitnemu wrocławskiemu fotografowi – Witoldowi Romerowi. Wystawa prezentowana będzie w dniach 31 lipca – 14 sierpnia na Wrocławskim Rynku koło pręgierza. Autorami ekspozycji są Barbara Romer i Adama Sobota. 

 romer_01.jpg

Biograficzna wystawa pt.: „Witold Romer – naukowiec i artysta” ukazuje zainteresowania naukowe i artystyczne wrocławskiego fotografa i chemika oraz osoby i miejsca związane z historią jego życia. Na ekspozycji prezentowanych jest ok. 70 zdjęć wybranych z archiwum prywatnego Barbary Romer. Zdjęcia prezentowane na wystawie zostały odtworzone ze szklanych negatywów. Duża część z nich nigdy wcześniej nie była prezentowana. Kolekcją zdjęć opiekuję się wnuczka Witolda Romera - Barbara Romer, która odnalazła zbiór negatywów w zapieczętowanych skrzyniach na strychu rodzinnego domu. Prezentowany zbiór fotografii stanowi tylko część spuścizny po Witoldzie Romerze. W archiwum rodzinnym znajduje się około 1000 negatywów szklanych i ponad 3000 negatywów celuloidowych, na których uwiecznione zostały m.in. pejzaże tatrzańskie, powojenna architektura  Dolnego Śląska oraz zdjęcia rodzinne. 

 Romer_05.png

Witold Romer urodził się w 1900 r. we Lwowie, gdzie w 1923 r. otrzymał dyplom inżyniera na wydziale chemii technicznej. Był synem Eugeniusza Romera – znanego geografa i kartografa. Od 1932 r. kierował Instytutem Fotografii Politechniki Lwowskiej i stał się znany z badań w dziedzinie fotochemii.  Prace artystyczne wystawiał od 1926 r., gdy został członkiem Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a sprawując funkcje w jego zarządzie założył tam w 1937 r. sekcję filmową. Zajmował się też fotografią lotniczą oraz inicjował wydawnictwa krajoznawcze. Jego najbardziej znanym osiągnięciem w dziedzinie fotografii było opracowanie w 1931 r. tono-rozdzielczej techniki izohelii. Był to również efekt jego prac nad drukiem map hipsometrycznych (w 1937 r. jego metoda druku, tzw. kartochromia, uzyskała Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu). Po wybuchu II wojny światowej i klęsce kampanii wrześniowej wstąpił do Armii Polskiej. Następnie przedostał się do Francji, a później do Wielkiej Brytanii. W latach 1941–42 pracował w laboratorium badawczym firmy Kodak. Zajmował się również fotografią lotniczą dla celów wojskowych. W 1946 powrócił do Polski i osiadł we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej zorganizował Katedrę Fototechniki, którą kierował aż do śmierci w 1967 r., W trakcie swojej działalności naukowej i artystycznej otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi za działalność fotograficzną w 1939 i nagrodę EFIAP w 1956.

 

Wystawa „Witold Romer – naukowiec i artysta” jest częścią projektu i zapowiedzią wystawy „7 cudów Dolnego Śląska”, która swoją premierę będzie miała w lutym 2016 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Powróć do wszystkich aktualności