Powróć do wszystkich aktualności Wystawa "Różne drogi odbudowy"

rdo.JPGWystawa "Różne drogi odbudowy - Vielerlei Wiederaufbau" o doświadczeniach i spostrzeżeniach w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku jest prezentowana 7 stycznia 2015 r. przy ul. Oławskiej.

 Tematem wystawy jest odbudowa po II wojnie światowej wybranych miast w Polsce i Frankonii – Warszawy, Gdańska i Wrocławia oraz Würzburga, Aschaffenburga i Schweinfurtu. Materiały ilustracyjne oraz opisy dotyczące miast w Polsce zostały przygotowane przez trzy zespoły. Warszawę przedstawiły Panie mgr Paulina Świątek z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i mgr Małgorzata Popiołek (Uniwersytet Techniczny w Berlinie). Reprezentujący Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Panowie dr Piotr Paluchowski oraz dr Janusz Trupinda zestawili materiały o Gdańsku. W tej części wystawy znalazły się ilustracje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – dzięki zaangażowaniu pracowników Biblioteki Pana mgr. Jana Kotłowskiego oraz Pani dr Marty Czyżak. Temat odbudowy Wrocławia został opracowany przez Pana mgr. Grzegorza Grajewskiego z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu we współpracy z Panem dr. hab. Wojciechem Mrozowiczem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwerendę archiwalną dla miast Frankonii, mianowicie dla Würzburga, Aschaffenburga i Schweinfurtu, przeprowadziła na zlecenie Archiwum Miejskiego w Würzburgu Pani Antonia Bieber, która zebrała ilustracje oraz przygotowała do nich opisy. Wystawa jest tematyczną kontynuacją konferencji pod tytułem "Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast", która odbyła się we wrześniu 2011 roku w Würzburgu.

Na czternastu planszach znalazły się materiały graficzne ze zbiorów następujących instytucji:
Archiwum Miasta Aschaffenburga
Archiwum Miasta Schweinfurtu
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Muzeum Miejskie Wrocławia
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Wystawa została objęta patronatem przez:
Panią Minister Stanu Emilię Müller (Bayerische Staatskanzlei)
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium
Nadburmistrza miasta Würzburga Pana Georga Rosenthala
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Wystawę przygotowano przy wsparciu:
Bayerische Staatskanzlei
Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium
Sparkasse Mainfranken Würzburg
Stadt Würzburg


Powróć do wszystkich aktualności