Publikacja to zbiór wspomnień najstarszej organizacji zrzeszającej byłych więźniów w Polsce, powstałej na przełomie 1945 i 1946 roku. Organizacja ta, po różnych zawiłościach historii, jest dziś największą organizacją kombatancką, liczy 5 tysięcy członków. W książce zawarto relacje 43 osób, poza tym można w niej znaleźć kopie dokumentów, zdjęcia, mapy, a nawet wiersze.

 

Autor: Jan Gontarz

Współpraca: Oddział Okręgowy Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Wydawnictwo: Atut, 2014