Wrocław 89. Ostatni rok Peerelu

T. Przedpełski „Wrocław `89. Ostatni rok Peerelu”, Wrocław 2009

Katalog z wystawy „Wrocław `89 Ostatni rok Peerelu” zawiera wybór fotografii z kolejnych miesięcy 1989 r. we Wrocławiu. Ukazuje demonstracje, strajki, happeningi oraz życie codzienne: kłopoty zaopatrzeniowe oraz rodzącą się prywatną przedsiębiorczość. Fotografie opatrzone zostały cytatami, z prasy tej oficjalnej oraz opozycyjnej, komentującymi poszczególne wydarzenia.