Powróć do wszystkich aktualności Wrocławska nauka we wspomnieniach profesorów

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" finalizuje realizację pionierskiego projektu zbierania relacji najwybitniejszych żyjących profesorów wrocławskiego środowiska naukowego. Projekt realizowany jest we współpracy z wrocławskimi uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Akademią Muzyczną we Wrocławiu.

W ramach projektu nagrane, przepisane i zarchiwizowane zostały relacje profesorów czterech wymienionych uczelni w liczbie 35. 12 relacji zostało sfilmowanych. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” stworzył specjalną grupę badawczą, której celem było wykonanie projektu. Uczestnicy zostali przeszkoleni, a w przyszłości zebrany materiał posłuży do kolejnych badań i wydania publikacji na temat wrocławskiej nauki.

Projekt został dofinansowany przez Bank Zachodni WBK S.A.
znak_BZWBK_SANTANDER.jpg 


Powróć do wszystkich aktualności