Artykuły i StudiaWRHM03_okladka_m.jpg

 • Alexander von Plato, Historia a psychologia – historia mówiona a psychoanaliza. Zarys problemu i przegląd literatury (streszczenie) (pełny tekst)
 • Franka Maubach, Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980 (summary) (pełny tekst)
 • Gelinada Grinczenko, Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty (summary) (pełny tekst)
 • Graham Smith, A short history of the Oral History Society, c. 1973–2013 (summary) (pełny tekst)
 • Pavel Mücke, Dole i niedole czeskiej oral history (1990–2012)  (summary) (pełny tekst)
 • Miroslav Vaněk, Czeska oral history w perspektywie globalnej. Podobieństwa i różnice (summary) (pełny tekst)
 • Hana V. Bortlová, Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history) (summary) (pełny tekst)
 • Lenka Krátká, Byłem ciekawy, czy morze jest słone! Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959–1989) (summary) (pełny tekst
 • Jiří Hlaváček, Początki tzw. normalizacji w czechosłowackiej Armii Ludowej we wspomnieniach świadków (summary) (pełny tekst)

Materiały źródłowe

 • Irena Mrówczyńska. Z Kowla przez Syberię na Dolny Śląsk... Dorastanie na zsyłce. Opracowanie Marcelina Jakimowicz (pełny tekst)

Recenzje i omówienia

 • Den Unterdrückten eine Stimme geben. Die International Oral History Association zwischen politischer Bewegung und wissenschaftlichem Netzwerk, Hgg. von Annette Leo und Franka Maubach, Göttingen, Joanna Hytrek-Hryciuk (pełny tekst)
 • „Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako, Szczecin 2012, Szczecin: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko NarodowiKamil Dworaczek (pełny tekst)
 • Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: The Journal of the Oral History Society” – przegląd artykułów, Izabela Lewandowska (pełny tekst)

Kronika naukowa

 • Marek Szajda, International seminar: Good practices in oral history methodology, March 4th–5th 2013, Liberec (pełny tekst)
 • Edyta Januszewska, Izabela Lewandowska, Seminarium biograficzne w naukach społecznych, czyli jak rozmawiać o relacjach ustnych w różnych kontekstach (pełny tekst) 
 • Marcin Jarząbek, Rzeczy w opowieściach – sprawozdanie z V Warsztatów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (pełny tekst)

Tom został dofinasowany przez BZWBK.
znak_BZWBK_SANTANDER.jpg