WRHM

Redakcja/Editors:

Redaktor Naczelny/ Chief editor: dr Wojciech Kucharski (Wrocław)

Zastępca redaktora naczelnego/ Deputy chief editor: dr Katarzyna Bock-Matuszyk (Wrocław)

Redaktor tematyczny /Subject editor: dr Joanna Nowowsielska-Sobel (Wrocław)

Sekretarz/ secretary: Błażej Duber (Wrocław)

dr Andrzej Jerie (Wrocław), mgr Aleksandra Sroka (Wrocław)

Redaktor językowy/ language editor: Agnieszka Hasik (Wrocław)

Redaktor językowy/ language editor: dr Katarzyna Uczkiewicz (Wrocław)