Adres Redakcji/ Editorial Office:

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”/The Remembrance and Future Centre

Ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław, Poland

wrhm@pamieciprzyszlosc.pl

www.wrhm.pl