Powróć do wszystkich projektów W kręgu pamięci - opowieści o wojnie

wkregupamieci2.JPG

W tegorocznej edycji prócz sesji referatowych i wystąpień młodych badaczy z całej Polski będzie można również wysłuchać wykładu dr Dagmary Łupickiej-Szczęśnik z Instytutu Psychologii UWr na temat analizy wspomnień i narracji wojennych.
Głównym punktem programu będzie dyskusja panelowa, w której wezmą udział specjaliści historii mówionej: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz dr Daniel Koreś (wrocławski oddział IPN). Debatę poprowadzi dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) - redaktor naczelny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.  
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Zapraszamy w środę, 27 maja, od godziny 8.30 do sali nr 13 (debata rozpocznie się o godzinie 14.00). 

Konferencja „W kręgu pamięci – opowieści o wojnie” było kolejną inicjatywą młodych badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego skupioną na zagadnieniach oral history oraz pamięci, którą wsparł Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

W tegorocznej edycji prócz sesji referatowych i wystąpień młodych badaczy z całej Polski było można również wysłuchać wykładu dr Dagmary Łupickiej-Szczęśnik z Instytutu Psychologii UWr na temat analizy wspomnień i narracji wojennych.

Głównym punktem programu była dyskusja panelowa, w której wezieli udział specjaliści historii mówionej: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz dr Daniel Koreś (wrocławski oddział IPN). Debatę poprowadził dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) - redaktor naczelny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.  Wydarzenie organizowane było we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta i odbyło się 27 maja 2015 r.


Powróć do wszystkich projektów