Postępowanie dotyczace projektu współfinansowanego z RPO WD pn. „Dostawa bezterminowej licencji na użytkowanie oraz instalację i uruchomienie  portalu tematycznego na dostawę bezterminowej licencji na użytkowanie oraz instalację i uruchomienie portalu tematycznego działającego w Internecie, kompatybilnego z oprogramowaniem (bazą danych) MONA 3-W,
wraz serwisem technicznym.

dostawę bezterminowej licencji na użytkowanie oraz instalację i uruchomienie portalu 
tematycznego działającego w Internecie, kompatybilnego z oprogramowaniem (bazą danych) MONA 
3-W, wraz serwisem technicznymdostawę bezterminowej licencji na użytkowanie oraz instalację i uruchomienie portalu tematycznego działającego w Internecie, kompatybilnego z oprogramowaniem (bazą danych) MONA 3-W, wraz serwisem technicznym

Ogłoszenie o otwartym konkursie: zapytanie ofertowe dotyczace zamówienia w ramach projektu współfinanowanego z RPO WD pn.„Dostawa bezterminowej licencji na użytkowanie oraz instalację i uruchomienie  portalu tematycznego działającego w Internecie, kompatybilnego z oprogramowaniem  (bazą danych) MONA 3-W, wraz serwisem technicznym ”.

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na: „dostawę bezterminowej licencji na użytkowanie oraz instalację i uruchomienie  portalu tematycznego działającego w Internecie, kompatybilnego z oprogramowaniem (bazą danych) MONA 3-W, wraz serwisem technicznym”.