Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945–1956

Turystyka_ok_adka_m.jpgNasza wiedza o dziejach turystyki w Sudetach przed 1945 r. jest już dość bogata, czego nie można było dotychczas powiedzieć o okresie powojennym. Niniejsza książka powinna tę lukę częściowo wypełnić. Opisano w niej różne aspekty turystyki w latach 1945–1956, przede wszystkim politykę władz wobec tej problematyki, rozwój organizacyjny, infrastrukturę, czy wreszcie sam ruch turystyczny. Nie pominięto także zagadnienia wczasów pracowniczych i innych form masowego wypoczynku, dla których organizacji po II wojnie światowej Sudety miały kluczowe znaczenie. Książka powstała w oparciu o bardzo bogate, w większości dotychczas niewykorzystywane materiały źródłowe. Umożliwiły one weryfikację wielu obiegowych opinii o powojennej turystyce w Sudetach.

Piotr Sroka, Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945–1956, Wrocław 2013, ss. 339

cena: 30,00 zł 

Publikacje można zakupić w siedzibie Ośrodka oraz w naszym sklepie na allegro.pl