Ok_adka_2011.jpg

Artykuły i Studia

 • Wiktoria Kudela-Świątek, Nieznośny ciężar przekazu, czyli o przekładzie źródeł mówionych w badaniach oral history (streszczenie) (pełny tekst)
 • Piotr Filipkowski, O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu, miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej) (streszczenie) (pełny tekst)
 • Katarzyna Uczkiewicz-Styś, „Słuchajcie, co wam teraz powiem…”, Obsługiwałem angielskiego króla Bohumila Hrabala – fikcja literacka a „historia opowiadana” (streszczenie) (pełny tekst)
 • Marta Kubiszyn, Edukacyjne implikacje projektu dokumentacyjnego i animacyjnego w środowisku lokalnym – między teorią a praktyką. „Historia Mówiona Miasta Lublina” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN  (streszczenie) (pełny tekst)

Materiały źródłowe

 • Wangel Durlow, Z Grecji do Polski, opracowanie Anna Kurpiel (pełny tekst)
 • Eugeniusz Szumiejko, Biografia opozycjonisty, opracowanie: Grzegorz Kowal (pełny tekst)
 • Grażyna Pytlak, „Dla karteczki w kieszeni”. Relacja gorzowskiej dziennikarki prasy drugiego obiegu, opracowanie Krzysztof Wasilewski (pełny tekst)

Recenzje i omówienia

 • Krzysztof Kunert, Wrocławscy Powstańcy Warszawy, Wrocław 2011, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 272. (pełny tekst)
 • Aleksandra Hołubecka-Zielnica, Krzysztof Zielnica, Był taki czas… Pogranicze polsko-niemieckie (Syców – Kępno – Ostrzeszów). Wspomnienia i relacje z lat 1918–1958, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław–Syców 2011, ss. 502. (pełny tekst)
 • Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia / See You next Year in Jerusalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, red. Izabela Skórzyńska, Wojciech Olejniczak, Zbąszyń 2012, Fundacja TRES, ss. 215. (pełny tekst)
 • Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska, red. Dagmara Margiela-Korczewska i Krzysztof Ruchniewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, ss. 242. (pełny tekst)

Kronika naukowa

 • Konrad Starczewski, Konferencja „Przyszłość historii mówionej – nauka, archiwa, edukacja” – Warszawa, 30 marca 2012 r. (pełny tekst)
 • Wiktoria Kudela - Świątek, Lost in Argentina. O XVII International Oral History Conference: The Challenges of Oral History in the 21st Century: Diversity, Inequality and Identity Construction, Buenos Aires 4–7 IX 2012 r. (pełny tekst)
 • Adam Świątek, Pokonać granice. Historia mówiona w krajoznawstwie Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Rola krajoznawstwa w społeczno-ekonomicznym i kulturalnym rozwoju regionu”, 10–12 października 2012 r., Winnica, Ukraina (pełny tekst)