Artykuły i Studiawrhm4_okladka_prz_d_bez_grzbietu_mala.jpg

 • Michał Kierzkowski, Historia mówiona – próba definicji pojęcia (summary) (pełny tekst)
 • Anna Kurpiel, Pamięci opowiadane (summary) (pełny tekst)
 • Anna Wylegała, Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty (summary) (pełny tekst)
 • Agata Stolarz,
  Polacy w Galicji podczas
  drugiej wojny światowej:
  doświadczenie i pamięć
  Podróż do Mezeritch. O doświadczeniu historii mówionej (summary) (pełny tekst)
 • Krzysztof Łagojda, Pamięć o ojcu. Refleksje z rozmów z rodzinami katyńskimi. Rekonesans badawczy  (summary) (pełny tekst)
 • Natalia Jakubowska, Między Usznią a Domaniowem. Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich osiedleni na Ziemiach Zachodnich (summary) (pełny tekst)
 • Lukáš Valeš, Czeskie lokalne struktury opozycyjne w 1989 r. w perspektywie oral history1 (summary) (pełny tekst)

Materiały źródłowe

 • Janina Kwiatkowska. Przez Kazachstan i Polskę stalinowską do Londynu – opowieść emigrantki. Opracowanie Ewelina Olaszek (pełny tekst)
 • Władysław Ząbek. Biografia (nie)codzienna reemigranta z Francji. Opracowanie Anna Kurpiel (pełny tekst)

Recenzje i omówienia

 • Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ss. 152, Katarzyna Bock-Matuszyk (pełny tekst)
 • Eksperyment(y) na oral history (J.P. Fereński, Kierunek eksperymentalny. Początki pierwszych w Polsce studiów kulturoznawczych, Wrocław 2012, ss. 191), Lucyna Ratkowska-Widlarz (pełny tekst)
 • Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym (Kraków 2013), ss. 372, Anna Wylegała (pełny tekst)
 • Profesor NIEzwyczajny, red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda, K. Żłobecka, Kraków 2011, ss. 352, Karolina Mochocka (pełny tekst)
 • J. Pałka, M. Venken, K.M. Zalewski, Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny, Wydawnictwo Replika, Gdańsk–Zakrzewo 2013, ss. 375Daniel Koreś (pełny tekst)

Kronika naukowa

 • Lidia Pauch, Relacja z Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji Naukowej „Różne Oblicza Historii Mówionej” 29–30 maja 2014 r., Uniwersytet Wrocławski (pełny tekst)
 • Marek Szajda, Sprawozdanie z sympozjum „Oral history – historia mówiona” XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (pełny tekst) 
 • Anna Kurpiel, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem” (Warszawa 6.10.2014 r.) (pełny tekst)
 • Katarzyna Bock-Matuszyk, Sprawozdanie z konferencji „Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective” (pełny tekst)