Stypendium dla młodego naukowca

styp_dla_mlod_nauk.jpgProgram stypendialny skierowany jest do doktorantów zajmujących się w swoich badaniach problematyką związaną z historią terenów włączonych do państwa polskiego po II wojnie światowej.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych naukowców ze wszystkich placówek naukowych w Polsce. Poszukujemy doktorantów studiów humanistycznych, którzy w swoich badaniach poruszają kwestie związane z historią społeczną, kulturową i polityczną terenów przyłączonych do Polski po 1945 r. Poprzez przyznanie stypendiów chcemy dać młodym naukowcom możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz nawiązanie współpracy z nowoczesną placówką kultury.

Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu, a jego zwycięzcy otrzymują dwa półroczne stypendia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz do nadsyłania zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada 2012 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Formularz wniosku aplikacyjnego