zobacz cały kalendarz 2020 Luty 24 - Marzec 01

24

Poniedziałek

25

Wtorek

26

Środa

27

Czwartek

28

Piątek

29

Sobota

01

Niedziela

Historia Wystawy i Projekty Zajezdnia Edukacja

Przedstawiamy relacje Świadków Historii, dzieje powojennego Wrocławia oraz informacje
o zasobach naszego Centrum dokumentacyjnego.

Promujemy dorobek historyczny
i kulturowy naszego miasta
i regionu poprzez liczne wystawy oraz projekty społeczne.

Planujemy przestrzeń nowoczesnych wystaw
i miejsce różnorodnych wydarzeń związanych z historią naszego miasta i regionu.

Prowadzimy działalność edukacyjną promującą najnowszą historię regionu wśród dzieci
i młodzieży szkolnej. Studentom oraz doktorantom proponujemy stypendia
i granty.