Status prawny.      wersja archiwalna strony

Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXI/1056/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Wrocław pod numerem: 32/09

Do pobrania: RIK