Powróć do wszystkich aktualności Spotkanie Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Zebrała się Rada Programowa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

14 grudnia 2007 odbyło się spotkanie Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Tworzą ją: dyrektor Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Jarosław Broda, prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej Jan Andrzej Dąbrowski, prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolf Juzwenko, prof. Zdzisław Krasnodębski, podsekretarz stanu Generalnego Konserwatora Zabytków Tomasz Merta, radny Jerzy Skoczylas, dyrektor wrocławskiego oddziału IPN prof. Włodzimierz Suleja, poseł na Sejm RP Kazimierz Michał Ujazdowski oraz radny Sejmiku Województwa dolnośląskiego Paweł Wróblewski. Podczas spotkania zapadły decyzje dotyczące dalszej działalności Ośrodka w tym tworzenia Muzeum Ziem Zachodnich, które ma znaleźć siedzibę w budynku Starej Piekarni przy ul. Księcia Witolda.


Powróć do wszystkich aktualności