Solidarność 1980-1990

W galerii znajdują się fotografie dokumentujące działalność NSZZ „Solidarność”. Wyróżnione są dwie podgalerie: pierwsza zawiera zdjęcia z pobytu we Wrocławiu Lecha Wałęsy, w skład drugiej fotografie z manifestacji z Sierpnia ’80.