Małgorzata Skotnicka - Palka

  • nr 14 (4/11) AKCH we Wrocławiu w okresie stanu wojennego (pełny tekst)
  • nr 15 (1/12) Zmagania sportowe podczas dni Wrocławia w latach 1956-1989 (pełny tekst)
  • nr 16 (2/12) Powódź tysiąclecia – wrocławska fala wspomnień (pełny tekst)
  • nr 17 (3/12) Wielki mały salon (pełny tekst)
  • nr 18 (4/12) „Miedziany” sport (pełny tekst)
  • nr 19 (1/13) Solidarni z Pospichalem (pełny tekst)
  • nr 21 (3/13) 97 dni grozy. Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu (pełny tekst)
  • nr 22 (4/13) Bez słów. Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego (pełny tekst)