Sebastian Ligarski

  • nr 4 (2/09) Turystyka w pierwszych latach PRL w świetle ogłoszeń drobnych prasy śląskiej (pełny tekst)
  • nr 5 (3/09) DEGRENGOLADA. Nalot SB na teatr domowy (pełny tekst)
  • nr 6 (4/09) Twórcy wobec grudnia 1970 r. (pełny tekst)
  • nr 7 (1/10) Poszukiwanie nadziei. Rynek usług parapsychologicznych w pierwszych latach po wojnie (pełny tekst)
  • nr 11 (1/11) Międzynarodowy Festiwal Festiwali Teatrów Studenckich w latach 1967-1975: Święto Młodzieży we Wrocławiu (pełny tekst)
  • nr 15 (1/12) Monitor dolnośląski (pełny tekst)
  • nr 16 (2/12) Lubińscy „bombiarze” w walce o niepodległość w czasie stanu wojennego (pełny tekst)
  • nr 17 (3/12) Studenci na tzw. Ziemiach Odzyskanych w zwierciadle ogłoszeń drobnych (pełny tekst)
  • nr 18 (4/12) Stan wojenny w Dzierżoniowie (pełny tekst)
  • nr 20 (2/13) Marzec 1968 a twórcy we Wrocławiu (pełny tekst)