Bieżące ogłoszenia, oferty Ośrodka, rekrutacja.   wersja archiwalna strony.

Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.). Znak sprawy: ZP/ZO/7/2014/DAiO.

Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji projektów na czas określony  (publikacja 15.04.2015 r.)

Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji (publikacja 12.01.2015 r.)

Postępowanie dotyczące zamówienie dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Znak sprawy: 
ZP/ZO/8/2014/DAiO.

Postępowanie dotyczące partnerstwa przy organizacji pokazu wystawy „Pociąg do historii"
(III edycja). Znak sprawy: ZP/ZO/2/2014/DAiO.

Ogłoszenie o dostępnych publikacjach

Oferta usług komercyjnych.