Redakcja biuletynu.   wersja archiwalna strony.

Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ 

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP:
Anna Żukow
azukow[at]pamieciprzyszlosc.pl