Recenzenci 2014/Reviewers 2014:
wrhm4_okladka_prz_d_bez_grzbietu_mala.jpg

 • Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr hab. Grzegorz Hryciuk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr Dariusz Iwaneczko (Instytu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie)
 • Dr Adam Kola (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
 • Dr Wiktoria Kudela-Świątek
 • Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • Dr Pavel Mücke (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
 • Dr Lucyna Ratkowska-Widlarz
 • Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr hab. Jarosław Syrnyk (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr hab. Bożena Szaynok (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)
 • Dr Witold Wasilewski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Joanna Wojdon (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie)

 

Recenzenci 2013/Reviewers 2013:
WRHM03_okladka.jpg

 • Prof. Ałła Atamanenko (Narodowy Uniwersytet w Ostrogu)
 • Dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr Małgorzata Kamola-Cieślik (Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego)
 • Prof. Padraick Kenney (Russian and East European Institute Indiana University)
 • Dr hab. Wojciech Krawczuk (Instytut Historyczny Uniwersytety Jagiellońskiego)
 • Dr hab. Markus Krzoska (Das Historische Institut der Universität Gießen)
 • Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagielloński)
 • Dr Paweł Piotrowsk (Wrocław)
 • Dr Zuzanna Profantová (Ústav etnológie Slovenská akademia vied)
 • Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr Małgorzata Stochmal (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr hab. Jarosław Syrnyk (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha)

Recenzenci 2012/Reviewers 2012:

Ok_adka_2012.jpg

 • Prof. dr hab. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • Dr Bogumił Gasek (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski (Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Mgr Jan Olaszek (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Dr Alicja Paczoska-Hauke (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura IPN w Bydgoszczy)
 • Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr Szczepan Rudka (Muzeum Miejskie Wrocławia)
 • Prof. dr hab. Wojciech Soliński(Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr Aleksander Srebrakowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab.Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
 • Dr hab. Jarosław Syrnyk (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab.Jakub Tyszkiewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Joanna Wojdon (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

 

Recenzenci 2011/Reviewers 2011:

Ok_adka_2011.jpg

 • Dr Jerzy Kirszak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
 • Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni Poznań)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr hab. Bożena Szaynok (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Instytut Historii, Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab.Jakub Tyszkiewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Dr Grzegorz Waligóra (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Robert Żurek (Centrum Badań Historycznych PAN Berlin)