Wersja archiwalna strony.
Aktualny skład Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" dostępny jest na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ 

Jarosław Broda (dyrektor Wydziału Kultury Urzędu miejskiego),
Jan Andrzej Dąbrowski (prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej),
Rafał Dutkiewicz (prezydent Miasta Wrocławia),
Adolf Juzwenko (dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich),
prof. Zdzisław Krasnodębski,
Tomasz Merta (podsekretarz stanu Generalnego Konserwatora Zabytków),
Jerzy Skoczylas (radny Rady Miasta Wrocławia),
prof. Włodzimierz Suleja (dyrektor wrocławskiego oddziału IPN),
Kazimierz Michał Ujazdowski (poseł na Sejm RP)
Paweł Wróblewski (radny Sejmiku województwa dolnośląskiego).