Postępowanie na usługę: druku i dostawy czterech numerów Kwartalnika "Pamięć i Przyszłość" w roku 2012. Znak sprawy:  ZP/PN/1/2012/DW.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: druk i dostawę czterech numerów kwartalnika "Pamięć i Przyszłość" w roku 2012. Znak sprawy: ZP/PN/1/2012/DW. Numer ogłoszenia: 66820 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ZP/PN/1/2012/DW na usługę: druk i dostawa czterech numerów kwartalnika "Pamięć i Przyszłość" w roku 2012

Pytania i odpowiedzi do przetargu na usługę: druk i dostawa czterech numerów kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” w roku 2012 w nakładzie 600 szt./1 numer (łącznie 2 400szt.). pdf

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które, działając na podstawie 
art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie nr 1:
Jaki jest status czasopisma:
a) specjalistyczne
b) typowe?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, iż kwartalnik "Pamięć i Przyszłość" jest czasopismem 
specjalistycznym.

Grzegorz Majcher
Kierownik Działu Wykonawczego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/1/2012/DW na usługę: druk i dostawaczterech numerów Kwartalnika "Pamięć i Przyszłość" w roku 2012

 Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa czterech numerów kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” w roku 2012 w nakładzie 600 szt./1 numer (łącznie 2 400szt.).

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia 29386-2012 z dnia 31.01.2012r.

1. SIWZ

2. Zał. nr 1

3. Zał. nr 2

4. Zał. nr 3

5. Zał. nr 4

6. Zał. nr 5

7. Zał. nr 6