Powróć do wszystkich aktualności Przeciw Jałcie

mini_przeciw-jalcie.jpg

 „Pojednanie Narodów PRZECIW JAŁCIE” to pierwsze międzynarodowe wydanie Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. Jeden z najważniejszych dokumentów w historii powojennej trafi do wszystkich europarlamentarzystów i elit europejskich. 

 
Książka „Pojednanie narodów PRZECIW JAŁCIE” została wydana we współpracy Miasta Wrocławia, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz posłów do Parlamentu Europejskiego repetujących dwie największe frakcje: Jana Olbrychta (EPL) i Kazimierza Ujazdowskiego (EKR).
Publikacja ukazała się z okazji 50-lecia wystosowania Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim i jest pierwszym wielojęzycznym wydaniem pełnego tekstu historycznego aktu.


List pojednania to jeden z najważniejszych dokumentów, bez których nie byłoby zjednoczonej Europy w dzisiejszym kształcie. Pojednanie polsko–niemieckie zapoczątkowane przez wrocławskiego abp. Bolesława Kominka i polski Kościół pod przywództwem kard. Stefana Wyszyńskiego umożliwiło pełne zjednoczenie Europy po upadku komunizmu. Publikację otrzyma każdy europoseł i wielu wysokich urzędników Komisji Europejskiej.


Wydawnictwo rozpoczynają trzy teksty wstępne: Rafała Dutkiewicza, Kazimierza Ujazdowskiego i Jana Olbrychta pomysłodawców publikacji.


Następnie zostaje przedstawiony kontekst historyczny, w jakim powstało Orędzie. Wojciech Roszkowski nakreśla „Skutki II wojny światowej i podziału Europy” aż do czasów obecnych, a Marek Mutor przedstawia „List tysiąclecia” jako jeden z najważniejszych dokumentów, które leżą u podstaw kształtu dzisiejszej Europy.


Znajdziemy tam też świadectwa świadków tamtych czasów. Br. Alois z Taizé pisze, że „po pięćdziesięciu latach wciąż jeszcze trudno dość mocno pokreślić wielkość gestu polskich biskupów” jakim było Orędzie. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że „ta wyciągnięta ręka odmieniała bieg historii”. Winfried Lipscher przybliża czytelnikowi postać inicjatora Orędzia ówczesnego wrocławskiego abp Bolesława Kominka.


Na koniec czytelnik może zapoznać się z treścią Orędzia, by ten ważny dokument znać nie tylko z opowieści i propagandy jego przeciwników lub zwolenników, ale móc samemu się przekonać o jego pionierskim, jak na czasu jego powstania, charakterze.
Całość jest opublikowana w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz francuskim.


Wydawnictwo ukazało się w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Orędzia. Na bogaty program obchodów rocznicy składają się m.in. dwie duże międzynarodowe wystawy poświęcone roli Kościoła katolickiego w powojennym pojednaniu polsko-niemieckim, spotkania, projekty edukacyjne i publikacje, w których organizację i przygotowywanie włączyły się liczne instytucje z Polski i z zagranicy, takie jak Maximilian-Kolbe-Stiftung i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Z ramienia Miasta Wrocławia program obchodów jubileuszu 50-lecia Orędzia przygotowuje i koordynuje Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Pełen program obchodów można znaleźć na stronie www.1965-2015.pl


Powróć do wszystkich aktualności