Powróć do wszystkich aktualności Polar w stanie wojennym

Wystawa plenerowa zorganizowana została przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" oraz Komisję Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Polar Wihrlpool Polska S.A. we Wrocławiu z okazji 30 rocznicy stanu wojennego oraz pacyfikacji Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Polar. Oglądać będzie można od 16 grudnia 2011 r. przed budynkiem Whirlpoll Polska S.A. (ul. Bora-Komorowskiego 6 we Wrocławiu).

Ekspozycja przedstawia losy "Polaru" i jego pracowników po ogłoszeniu stanu wojennego, w tym brutalnej pacyfikacji zakładu, która rozpoczęła się 16 grudnia 1981 r. Na planszach odnaleźć będzie można m.in. reprinty opozycyjnej gazety polarowskiej "U nas" w, ulotki, pamiątki internowanych i wspomnienia pracowników zakładu.

„Poniedziałek [14 XII 1981] proklamowanie strajku.
Wtorek [15 XII 1981] godz. 10.30 dwóch pułkowników WP dało załodze dwie godziny na podjęcie pracy. Załoga (około 5500 osób) prawie jednogłośnie opowiedziała się za kontynuacją strajku okupacyjnego. Na wypadek aresztowania Komitetu Strajkowego wybrano dwa następne. Pomimo ukrytych w okolicznych lasach wojsk pracownicy zdecydowani są strajkować do końca. Strajkuje cała załoga, tylko na noc kobiety opuszczają zakład. Załoga „Polaru” zgodziła się przyjąć strajkujących robotników WSK [PZL „Hydral”], w przypadku, gdyby strajk u nich okazał się niemożliwy.
Dziś [16 XII 1981] o godz. 12.00 odbyła się Msza święta. Aresztowany został pierwszy przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność»”.
(Źródło: Polar, „Wrocławski Serwis Informacyjny” z 16 XII 1981, s. 1).

Autor wystawy: Łukasz Sołtysik
Opracowanie graficzne: dr Andrzej Jerie
Koordynator projektu: Aleksandra Sroka
Konsultacja/współpraca: Małgorzata Calińska-Mayer, Sylwia Krzyżanowska, dr Wojciech Kucharski, dr Jarosław Maliniak, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, dr Grzegorz Waligóra.


Powróć do wszystkich aktualności