Powróć do wszystkich aktualności Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość " został członkiem Platformy Europejskiej Pamięci  i Sumienia. Jesteśmy trzecią instytucją z Polski, obok Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, która przystąpiła do tego projektu.

Celem Platformy jest współpraca na rzecz rozszerzenia wiedzy na temat reżimów totalitarnych i upamiętnienia ich ofiar. Obecnie do Platformy należy 37 instytucji państwowych i społecznych z 13 krajów Unii Europejskiej oraz z Ukrainy, Mołdawii i Kanady.


Powróć do wszystkich aktualności