Powróć do wszystkich aktualności Ogłoszenie o konkursie

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert  w konkursie na: opracowanie koncepcji aranżacji sali edukacyjnej przy wystawie „Siedem cudów Dolnego Śląska” wraz z programem zajęć edukacyjnych.


Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2015 z numerem: 238484 – 2015.

 

W załączniku umieszczono:
1. Ogłoszenie o konkursie w formacie pdf.
2. Regulamin konkursu w formacie pdf.


Powróć do wszystkich aktualności